Lumuha ang Gabi

Posted: October 23, 2004 in Filipino (Tagalog) Posts, Poems
Tags: ,

sa isang kagubatang puno ng panganib
isang kaluluwa ang tumatakbo
galit… umiiyak… nananaghoy…

sa kalaliman ng gabi’y
wala siyang kasama
kundi ang mga nilalang sa kawalan
na nakatingin at tila nag-aabang…

sa kanyang pagtangis
nakikinig ang lahat ng may buhay
ang gubat ay tahimik
at ang hangi’y marahan

sa pag-ihip nito
ang mga daho’y nangusap
bumubulong…
nag-iimbita…
nag-babadya…

sa kanyang pagtangis,
ang lahat ay nakiisa.
para sa kaluluwang ito…
ang buwan ay lumiwanag…

at para sa kanya,
ang gabi’y lumuha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s