Bakit Kaya Ganun?

Posted: December 9, 2007 in About Me
Tags: ,

bakit kaya ganun? masaya naman akong walang kasama. lahat ng bagay na gusto kong gawin, nagagawa ko ng walang nagpipigil, walang nagbabawal. masarap maging malaya pero bakit tila hinahanap ko yung may mag-renda sa akin? nakakainis naman.

masaya akong maging solo pero heto ako ngayon naghahanap ng makakasama ko.

dahil ba ito sa muli mong pagbabalik para guluhin akong muli? di pa ba sapat yung ilang beses na nating nasaktan ang isa’t isa ng dahil sa kalokohan natin?

pwede bang awat na?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s