Nawawala Ako

Posted: September 19, 2010 in Fiction and Non-Fiction, Filipino (Tagalog) Posts, Poems
Tags: ,

Nawawala ako..
Yun lang ang pwede kong sabihin.
Yun lang din ang gusto kong aminin.
Basta ang alam ko, muli kong iniba ang landas na tinatahak ko.
Nasilaw ako sa ilang makinang na bagay sa kaliwa…
Samantalang alam kong liwanag ang nasa kanan.

Nawawala ako..
Di ko alam paano bumalik.
Tatalikod ba ako o magsisimula ulit?
Nagsimula na akong matakot… makadama ng hindi dapat.
Nagtatalo na ang isip at utak, maaaring muli akong bumitaw…
At kapag bumitaw na ako, babalik ang lahat sa dati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s