Bato

Posted: November 21, 2010 in Fiction and Non-Fiction, Filipino (Tagalog) Posts, Poems
Tags: ,

Isa akong bato.
Walang emosyon, walang pakiramdam.
Kaya kong manakit,
Pero di pwedeng masaktan.

Isa akong bato.
Naghihintay ng malakas na hangin.
Yung kaya akong dalhin..
Kaya akong tibagin.

Isa akong bato.
Nag-aabang ng malakas na ulan.
Nais na magpatangay
Sa agos ng tubig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s