Lahat ng alam ko, unti-unti nang nawawala.  Lahat ng tinangi ko, naubos at kinuha Niya agad.

Hanggang kailan ba bago ko maintindihan na tama na? Na hindi para sa akin ang anumang hangarin ko…

Mahigit isang taon na lang… Lampas isang taong paglalakad sa kawalan… Ilang buwan na lang ng pagtangis at pagpapanggap na masaya…

Tama, may katapusan ang lahat.

At ayoko mang aminin, hinahangad kong sana, iyon ay ngayon na.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s