Walang Titulo 2016

Posted: April 6, 2016 in Filipino (Tagalog) Posts, Random Thoughts

Hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa galit bang nararamdaman ko? O sa kalungkutang bumabalot sa pagkatao ko?

Iniba ko ang paligid, sa pagbabaka-sakaling mag-iiba din ang aking damdamin.  Ginawa kong muli ang mga bagay na dating nagpapasaya sa akin…  Pero bakit ganun?  Wala na ang sayang hatid nila.

Di ko alam kung anong gagawin ko.  Ilalabas ko ba yung galit ko?  Muli ko bang ihahanda ang sarili ko?  Nalalapit na ang pagpupuyos ng damdamin, ang pagsabog upang muli akong makahinga.

Dahil sa ngayon, hindi ko alam kung saan ako lulugar…  Di ko alam kung pagbibigyan ko bang makawala ang naipong damdamin nagpipilit kumawala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s