Posts Tagged ‘Alone’

Bakit Kaya Ganun?

Posted: December 9, 2007 in About Me
Tags: ,

bakit kaya ganun? masaya naman akong walang kasama. lahat ng bagay na gusto kong gawin, nagagawa ko ng walang nagpipigil, walang nagbabawal. masarap maging malaya pero bakit tila hinahanap ko yung may mag-renda sa akin? nakakainis naman.

masaya akong maging solo pero heto ako ngayon naghahanap ng makakasama ko.

dahil ba ito sa muli mong pagbabalik para guluhin akong muli? di pa ba sapat yung ilang beses na nating nasaktan ang isa’t isa ng dahil sa kalokohan natin?

pwede bang awat na?

Shout Out

Posted: June 29, 2006 in About Me, Fiction and Non-Fiction, Poems
Tags: ,

i hid in the shadows of pain when he left me
i tried to see the light but he wouldn’t let me
now, i’m here by myself, abused and cold..
alone in the streets of my cruel world.